Ett tryckeri med lång historia

1969 köptes och hämtades den första offsetpressen i Stockholm. Två rum hyrdes vid gamla busscentralen i Ljusdal och det enkla tryckeriet var igång. Lokalerna blev snabbt för små och efter ett år flyttades verksamheten till Södra Järnvägsgatan. Här kom tryckeriet att utvecklas under en period av 12 år. Efter semestern 1982 kom så den stora flytten till nya industrilokaler i Norrkämsta. 2011 togs nästa steg då vi flyttade in i egna nybyggda lokaler på Museivägen 2 i centrala Ljusdal.